Blog

Gwarancja dobrego utwardzenia farby proszkowej

Gwarancja dobrego utwardzenia farby proszkowej 1
Gwarancja dobrego utwardzenia farby proszkowej 2

Dlaczego warto używać piecowych rejestratorów temperatury

Positest OTL firmy Defelsko przeznaczony jest do pomiaru i rejestracji temperatur piecowych. Dzięki możliwości zastosowania jednocześnie różnych rodzajów sond pomiarowych, umożliwia rejestrację temperatury wygrzewanego elementu jak również temperatury otoczenia. Możliwości i elastyczność systemu czynią z niego idealne urządzenie pozwalające śledzić temperaturę podczas procesu co przekłada się na  oszczędności wynikające z optymalizacji procesu, utrzymania stałej jakości produktów i maksymalnej wydajności procesu wypalania.

Positest OTL rejestrując do 40 000 zestawów danych, pozostaje łatwym w obsłudze urządzeniem. Posiada łatwy w użyciu interfejs, dodatkowo dostarczany jest z darmowym oprogramowaniem PosiSoft do obróbki danych.

Dlaczego warto mierzyć profil temperatury w piecu?

Po nałożeniu farby proszkowej na dany element, musi być ona utrzymywana w podwyższonej temperaturze przez określony czas, aby osiągnąć pełne utwardzenie. Rejestrowanie temperatury w piecu jest niezbędne dla zapewnienia pożądanej jakości i wystarczającego utwardzenia na całej powierzchni elementu.

Czym jest profilowanie temperatury w piecu?

Profilowanie temperatury w piecu jest procesem rejestrowania temperatury w wielu miejscach. Zestaw OTL zawiera wszystkie niezbędne elementy. Wystarczy podłączyć sondę i rozpocząć pomiar. Najważniejszy w zestawie jest miernik rejestrujący poziom temperatury. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie warunków panujących w piecu dla każdego rodzaju podłoża. Rejestrator jest umieszczony w specjalnej skrzynce i przemieszcza się w piecu razem z włożonym obiektem. Pozwala to na dokonanie pomiaru w różnych miejscach na powierzchni produktu jednocześnie. Do urządzenia można podłączyć kilka sond, które będą mierzyły zarówno temperaturę otoczenia, jak i powierzchni.

Powyższe rozwiązanie prowadzi do bardziej wymiernych rezultatów, takich jak zwiększona wydajność, krótsze cykle produkcyjne, zminimalizowanie zużycie energii oraz szybkie wykrywanie błędów. Regularne profilowanie temperatury zapewnia utrzymanie w piecu właściwej charakterystyki grzania. Daje to gwarancję dobrego wysuszenia wszystkich elementów. Analiza komputerowa pomaga kontrolować proces w taki sposób, że dotrzymane są wymagania producenta farby, a jakość i wygląd wyrobu są optymalne. Można uniknąć konieczności usuwania uszkodzeń takich jak brak twardości, kruchość i zmiana barwy.

Profilowanie odbywa się w 4 krokach:

  1. Należy podłączyć końcówki sond (maksymalnie 6 sztuk) do rejestratora i elementu, który ma być poddany pomiarowi.
  2. Umieścić rejestrator w skrzynce izolacyjnej.
  3. Przepuścić rejestrator i badany element przez piec.
  4. Przeanalizować wyniki.

Czym jest piecowy rejestrator temperatury?

Rejestratory temperatury to urządzenia przeznaczone do pomiaru temperatury za pomocą czujników temperatury (termopar), a także do przechowywania odczytów w celu generowania raportów. PosiTest OTL posiada 6 portów (kanałów) termopar typu K. Dane pomiarowe w łatwy sposób mogą być pobierane, przeglądane, przechowywane lub drukowane  za pomocą darmowego oprogramowania PosiSoft Desktop.

Jakie są korzyści z używania PosiTest OTL?

PosiTest OTL posiada łatwy w użyciu interfejs. Rejestruje pomiary co 2 sekundy przez maksymalnie 22 godziny czasu rejestracji. Może tworzyć wykresy odczytów temperatury z maksymalnie sześciu czujników/kanałów, aby pokazać zmiany temperatury w czasie. Każdy nowy odczyt może być porównywany z wcześniej zapisanymi profilami referencyjnymi. Każdy czujnik jest oznaczony innym kolorem dla łatwej identyfikacji i porównania. Użytkownicy mogą łatwo wygenerować profesjonalne raporty z w pełni konfigurowalnymi polami zawierającymi wszystkie istotne informacje dla konkretnej aplikacji użytkownika.

Gwarancja dobrego utwardzenia farby proszkowej 3
Gwarancja dobrego utwardzenia farby proszkowej 4

PosiTest OTL przyjmuje do 6 czujników termoparowych typu K (Dostępna jest szeroka gama sond różnej długości o mocowania).

Regularne profilowanie temperatury zapewnia utrzymanie w piecu właściwej charakterystyki grzania. Daje to gwarancję dobrego wysuszenia wszystkich elementów. Analiza komputerowa pomaga kontrolować proces w taki sposób, że dotrzymane są wymagania producenta farby, a jakość i wygląd wyrobu są optymalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *