Blog

Kontrola sprzętu pomiarowego

Kontrola sprzętu pomiarowego 1

W aktualnej, wymagającej rzeczywistości, w której występuje trend do podnoszenia wymagań w zakresie kontroli powłok zabezpieczających i zapewnienia jak najwyższej ich jakości, wskazane jest poszerzanie zakresu kontroli wykonywanych prac i co za tym idzie wzrost nakładów na rzecz tego typu działań.

Przyrządy i urządzenia pomiarowe nie stanowią zazwyczaj znaczącego kosztu, lecz ich prawidłowe i dokładne działanie jest podstawą skutecznej kontroli wykonanych robót, umożliwiając uniknięcie ewentualnych, czasami znacznych, kosztów reklamacyjnych.

Wszechstronna i kompetentna organizacja takiej kontroli jakości powoduje, że po stronie działu zajmującego się tym występuje spory zakres czynności, które w przypadku wystąpienia potrzeby wykonania odosobnionych lub niestandardowych wzorcowań, badań czy testów mogą wiązać się nie tylko z wysokimi kosztami, ale również z potencjalnymi opóźnieniami związanymi z czasochłonnością ich wdrożenia.

Dlatego interesującym i opłacalnym rozwiązaniem może być skorzystanie z usług laboratorium zewnętrznego. Niezbędne jest to w przypadku wymaganego wzorcowania przyrządów pomiarowych, a przydatne może to być w przypadku badań i metod wykonywanych jednorazowo lub okazjonalnie, które związane są z wykorzystaniem kosztownego sprzętu lub zaawansowanych metod badawczych. Za skorzystaniem z usług zewnętrznego laboratorium przemawiają nie tylko kwestie ekonomiczne i proceduralne, lecz również czysto pragmatyczna wygoda. Badania i testy zlecone przeprowadza się według ustalonych metod i procedur, znając koszt i czas ich wykonania. Często umożliwiają one również uzyskanie oczekiwanego efektu znacznie szybciej niż w przypadku samodzielnego zorganizowania całego procesu.

Laboratorium Agencji Anticorr Gdańsk posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, rozbudowane zaplecze techniczne w postaci zaawansowanych sprzętów i urządzeń oraz wieloletnie doświadczenie. Dzięki uzyskaniu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 204 przez laboratorium wzorcujące i AB 1828 przez laboratorium badawcze, zapewnione jest wykonywanie działań i procedur wynikających z zakresu akredytacji zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

W związku z powyższym Agencja Anticorr Gdańsk może podjąć się następującego zakresu usług- z podziałem na przykładowe obszary działań:

1/ Wzorcowania i sprawdzenia

Wyposażenie używane do badań i/lub wzorcowań, w tym wyposażenie do pomiarów pomocniczych (np. warunków środowiskowych), które ma znaczący wpływ na dokładność lub miarodajność wyników badania, wzorcowania lub pobierania próbki, powinno być wzorcowane przed oddaniem do użytkowania. Obowiązek nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym zwykle wynika z ustalonego w instytucji czy przedsiębiorstwie sposobu spełnienia wymagań właściwej normy, w tym wymagań w zakresie wzorcowania przyrządów.

Wzorcowanie lub sprawdzenie urządzeń kontrolno–pomiarowych takich jak m.in.:

 • elektroniczne mierniki grubości powłok
 • mierniki profilu powierzchni (chropowatościomierze)
 • mierniki przyczepności powłok typu pull-off
 • wysokonapięciowe testery szczelności
 • ultradźwiękowe mierniki grubości materiału
 • termometry, higrometry i termohigrometry
 • połyskomierze
 • folie wzorcowe

Laboratorium Agencji Anticorr Gdańsk przeprowadza badania właściwości materiałów i powłok w oparciu o wymagania norm zakładowych, branżowych, polskich i międzynarodowych.

 • Badanie grubości powłok

Oznaczanie grubości powłoki (ISO 2808)

Pomiar grubości powłok — Metoda amplitudowa prądów wirowych (ISO 2360)

Pomiar grubości powłok — Metoda magnetyczna (ISO 2178)

Ultradźwiękowy pomiary grubości (ISO 16809)

 • Pomiar profilu (chropowatości) powierzchni  ( ISO 8503-2, ISO 4287, DIN 4768, ANSI 46.1, JIS B
 • Pomiar warunków klimatycznych przy malowaniu

               Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby (ISO 8502-4)

 • Badania służące do oceny czystości powierzchni

            Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną, ISO 8502-3)

               Ekstrakcja rozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń do analizy (Metoda Bresle’a, ISO 8502-6)

               Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie (ISO 8502-9)

 • Badanie przyczepności

pomiary przyczepności metodą siatki nacięć realizowane zgodnie z PN-EN ISO 2409

pomiary przyczepności metodą odrywania sworznia realizowane zgodnie z PN-EN ISO 4624

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *