Regulamin sklepu internetowego Agencji Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. (obowiązuje od 25.12.2014)

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.anticorr.pl prowadzony jest przez firmę Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. KRS 0000229321 Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy, NIP: 957-09-05-174, z siedzibą przy ul. Tarcice 11, 80-718 w Gdańsku; email: biuro@anticorr.pl; tel. 58 342 24 15.

 2. Ceny

Wszystkie ceny podane w opisie towarów są cenami brutto – zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wyłącznie informacją handlową i nie jest ofertą w myśl art. 66, par 1 Kodeksu Cywilnego. Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie, możliwości wystąpienia błędnych cen, wprowadzania nowych towarów do sklepu internetowego, usuwania towarów ze sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Informacja o różnicy w cenie pomiędzy ceną w sklepie internetowym a ceną w bazie sprzedaży, w przypadku jej wystąpienia, będzie przekazana Zamawiającemu do akceptacji przed realizacją zamówienia.

 3. Składanie zamówień

 Zamówienia można składać:
 – za pośrednictwem sklepu internetowego,
 – e-mailem wysłanym na adres: zamowienia@anticorr.pl
 
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie w formularzu wymaganych danych oraz podanie adresu e-mail i numeru telefonu. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu niekompletnych lub błędnych danych. Podanie przez Klienta adresu e-mail warunkuje wysłanie przez nas potwierdzenia złożonego zamówienia pocztą elektroniczną. Klient powinien otrzymać potwierdzenie w ciągu jednej doby od momentu wypełnienia formularza. W przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o kontakt e-mailowy na adres: biuro@anticorr.pl lub telefoniczny 58 342 24 15.

Złożenie zamówienia w Agencji Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. jest jednoznaczne z oświadczeniem Klienta, że zapoznał się z zasadami sprzedaży i je akceptuje.

Zamówienie towaru wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 4. Realizacja zamówień

Zamówienia są realizowane  (w zależności od dostępności towaru) w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia lub zaksięgowania środków na koncie.

Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zrealizowania niekompletnego zamówienia po konsultacji z Klientem, w przypadku wyczerpania stanów magazynowych zamówionych pozycji. W przypadku rozbieżności zamówienia ze stanem faktycznym, tj. mniejszej ilości sztuk, wyższej ceny lub dłuższej realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.

 Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.

 Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost.

 Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do chwili wysyłki towaru.

 5. Płatności

 Obowiązują następujące rodzaje płatności za zamówione towary:

płatność gotówką za pobraniempłatność uiszczana jest przy odbiorze towaru u kuriera,

płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie sklepu Gdańsk ul. Tarcice 11,

płatność przelewem na rachunek bankowy Agencji Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. przed wysłaniem towaru do Klienta:

 BNP Paribas Bank Polska S.A. 47 1750 0012 0000 0000 2075 0758
mBank S.A. 56 1140 1065 0000 3846 1600 2001 

– płatności  elektroniczne za  pośrednictwem  serwisu Przelewy24.pl –możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowegow zakładce informacyjnej dotyczącej  sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: Przelewy24.pl –spółka PayProS.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul.  Kanclerska 15,  60-327Poznań), wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem 0000347935,  kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-236-98-87.

6. Reklamacje i gwarancja

Wszystkie produkty sprzedawane przez Agencję Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. są produktami fabrycznie nowymi i sprawnymi.
W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad lub nieodpłatną naprawę lub obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy (o ile wada jest istotna) – w zależności od decyzji Klienta. Wymienione działania zostaną zrealizowane od warunkiem zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie na adres: Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. ul. Tarcice 11, 80-718 Gdańsk formularza reklamacji. 

W przypadku wyboru przez Klienta odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy za wadliwy towar Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy.

Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta: byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

Klient jest zobowiązany do odesłania towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył reklamację. Koszty dostarczenia towaru ponosi Klient jednak wraz ze zwrotem pieniędzy za zakupiony towar Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. jest zobowiązana zwrócić koszty doręczenia towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie.

Towar w ramach odstąpienia od umowy należy odesłać wraz z fakturą zakupu oraz kartą gwarancyjną na adres: Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. ul. Tarcice 11, 80-718 Gdańsk.

Gwarancja produktów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu. Prosimy uprzejmie o sprawdzenie paczki w obecności kuriera.  W przypadku uszkodzenia urządzenia w trakcie eksploatacji w okresie gwarancyjnym prosimy o kontakt telefoniczny z serwisem, przed wysyłką towaru w ramach naprawy gwarancyjnej.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 7. Postanowienia końcowe

Sklep działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobistych ma jedynie firma Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o., która nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim. Wszyscy Klienci mają dostęp do swoich danych – mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać. Firma Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych w celach własnych badań marketingowych bądź wysyłania materiałów promocyjnych.

Rejestrując się do sklepu lub składając zamówienie z obawiązkiem zapłaty Klient akceptuje powyższy regulamin.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pismo powinno zawierać następujące informacje:

Imię i nazwisko
Adres konsumenta 

Nazwa przedsiębiorcy
Adres przedsiębiorcy

 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

  Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od zawartej w dniu ……………… umowy dotyczącej zakupu …………………………………………………., doręczonego w dniu …………………

  

Imię i nazwisko
………………………….. [odręczny podpis]