Czystość/Zasolenie (11)

Chropowatość/Profil powierzchni (9)

PHmetry, konduktometry (2)

Warunki klimatyczne / termohigrometry (9)