Grubość powłoki (11)

Połysk (8)

Przyczepność (2)

Przyspieszony test klimatyczny (1)

Test tłoczności (2)

Test udarności (1)

Test zginania (1)

Twardość (1)