Baza wiedzy

SIDSP®-Cyfrowe przetwarzanie sygnału zintegrowane z czujnikiem

Technologia cyfrowa zapewnia doskonałą odporność na zakłócenia

Inteligentne czujniki z wbudowanym cyfrowym przetwarzaniem sygnału stanowią coraz bardziej popularny trend w technologii. Oferują większą odporność na zakłócenia, zatem zapewniają lepszą powtarzalność odczytów. Jednocześnie stosowanie tej technologii nie powoduje wzrostu kosztów produkcji, co umożliwia jej szybkie rozprzestrzenianie się na rynku.

Należy pamiętać, że popularne analogowe mierniki grubości powłok są niezawodne, ale pozostają takimi tylko w warunkach braku zakłóceń. Taka sytuacja jest jednak przypadkiem idealnym. Gdy idealny zakres warunków i parametrów zostanie przekroczony, zakłócenia będą się kumulować w sposób niekontrolowany, tak że nikt nie będzie w stanie dostrzec, czy oraz na jakim etapie odczyty podlegają zakłóceniu.

W warunkach rzeczywistych odczyty mogą być zakłócane przez pola elektromagnetyczne, niewystarczające filtrowanie sygnałów pomiarowych, szybkie wahania temperatury lub nieprecyzyjną linearyzację. Ponadto precyzyjny pomiar zawsze wymaga dostatecznej liczby odczytów, aby dokładnie zmierzyć faktyczną grubość powłoki. To warunek wstępny, którego użytkownik nie zawsze jest świadomy.

Metoda cyfrowego przetwarzania sygnału oferuje rozwiązanie tego problemu.

Konwencjonalne analogowe mierniki grubości powłoki przesyłają sygnały pomiarowe przez kabel do elektronicznego miernika grubości, w którym ma miejsce skomplikowane i podatne na zakłócenia analogowe przetwarzanie danych. Cyfrowe czujniki służące do pomiaru grubości powłok w oparciu o zasadę indukcji magnetycznej lub prądów wirowych łączą elementy kompletnego tworzenia sygnału, pomiaru i przetworzenia jednostki wewnątrz czujnika. Czujnik jest w stanie wytworzyć wszystkie konieczne sygnały kontrolne oraz dokonać edycji i cyfrowego przetworzenia powracających sygnałów pomiarowych. Tylko całkowicie przetworzone cyfrowe wartości grubości powłoki są przesyłane do miernika w celu uzyskania podglądu na wyświetlaczu, oceny statystycznej i przechowywania danych.

Ta technologia została rozwinięta przez Firmę ElektroPhysik dla ElektroPhysik i jest firmowana jako „SIDSP®” – cyfrowe przetwarzanie sygnału zintegrowane z czujnikiem. Sygnał pomiarowy jest chroniony przed jakimikolwiek interferencjami w trakcie całego procesu cyfrowego przetwarzania, dzięki czemu zapewniają większą powtarzalność odczytu i niezawodność. Konwencjonalne mierniki grubości powłok zazwyczaj przesyłają analogowy sygnał pomiarowy na poziomie ok. 0.02V do jednostki przetwarzającej miernika.

W przeciwieństwie do tego, systemy SIDSP® pracują przy poziomie cyfrowego sygnału na kablu ok. 4V. W świetle tak znacząco zwiększonej siły sygnału będącej 200-krotnie większą, cyfrowy sygnał jako taki jest dużo lepiej chroniony przed zakłóceniem niż analogowy. Dodatkowo sygnały są chronione filtrami cyfrowymi wąskopasmowymi, osiągającymi wiarygodność oraz zapewniającymi stabilność sygnału. Filtry sygnału cyfrowego są doskonale dostosowane do eliminacji zakłóceń bez zniekształcania sygnału pomiarowego. Nie podlegają również wpływom wahań temperatury. Wartości pomiarowe przetwarzane cyfrowo nie zawierają błędów systemowych oraz są wysoce odtwarzalne.

Z uwagi na wysoką odtwarzalność czujników SIDSP®, pojedynczy pomiar wystarcza, aby otrzymać wiarygodny wynik, tak więc w wielu wypadkach odczyty wielokrotne zostają zredukowane do minimum lub nie są już konieczne. W rezultacie okres trwania takiego procesu pomiarowego pozwala użytkownikowi na oszczędności czasu i jednocześnie kosztów ogółem.

Inne korzyści odwołują się do trwałości i niezawodności, ponieważ mierniki wykorzystujące czujniki cyfrowe zawierają 50% mniej komponentów. Jako że każdy komponent stanowi potencjalne źródło błędu, użycie mniejszej liczby elementów skutkuje znacznie zwiększoną trwałością produktu oraz jednocześnie dużo lepszą ochroną przed źródłami awarii w ciągu całego cyklu życia produktu.

Urządzenia kontrolno-pomiarowe firmy ElektroPhysik wykorzystujące technologię SIDSP® oferuje Agencja Anticorr Gdańsk: www.anticorr.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *