Czym jest lepkość?

Lepkość to właściwość płynów i gazów charakteryzująca ich opór przepływu lub ich zdolność do przylegania do siebie. Jest to miara oporu, jaki płyn lub gaz stawia przepływowi w wyniku sił wewnętrznych między cząstkami składowymi. Wartości lepkości różnią się w zależności od rodzaju cieczy i temperatury. W przypadku cieczy lepkość zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Wyróżnia się kilka rodzajów lepkości, które opisują różne aspekty płynów i ich właściwości. Najczęściej mierzy się lepkość dynamiczną oraz kinematyczną. Lepkość dynamiczna: Jest to podstawowy rodzaj lepkości, który opisuje opór płynu przepływającego przez nią. Jest wyrażana w jednostkach takich jak paskale-sekundy (Pa·s) lub poise (P). Lepkość kinematyczna  jest miarą oporu płynu w kontekście jego ruchu i jest bezpośrednio związana z lepkością dynamiczną i gęstością płynu. Jest to stosunek lepkości dynamicznej (η) do gęstości (ρ) płynu. Najczęściej stosowanymi jednostkami lepkości kinematycznej są metry kwadratowe na sekundę (m²/s) lub centystokes (cSt).

Znaczenie lepkości

Lepkość ma znaczenie w wielu dziedzinach nauki i technologii, takich jak przemysł, medycyna, inżynieria i fizyka. Jest również istotnym czynnikiem w badaniach naukowych dotyczących przepływu płynów i ruchu ciał stałych w płynach, takich jak mechanika płynów. W przypadku farb, lepkość odnosi się do ich konsystencji i zdolności do przepływu. Lepkość farb ma wpływ na ich właściwości aplikacyjne, takie jak łatwość rozprowadzania, równomierne pokrywanie powierzchni, możliwość nakładania cienkich lub grubych warstw, a także czas schnięcia. Jest  istotnym elementem w projektowaniu układów przepływowych, takich jak rury, pompy, wentylatory, gdzie lepkość płynu wpływa na wydajność i efektywność tych systemów. W przypadku mechanizmów i maszyn, lepkość jest istotna dla procesu smarowania, ponieważ odpowiedni dobór smaru pozwala utrzymanie maszyn w jak najlepszym stanie.

Pomiary lepkości

Do pomiarów lepkości wykorzystywane są najczęściej kubki wypływowe oraz wiskozymetry. Kubki lepkościowe są stosowane w terenie, laboratoriach i przemyśle, gdzie wymagany jest szybki i prosty pomiar lepkości. Wiskozymetry natomiast wykorzystywane są w laboratoriach, gdzie dokładność pomiaru ma duże znaczenie. Dodatkowo  wiskozymetry umożliwiają kontrolę nad różnymi parametrami i uzyskanie większej ilości informacji na temat płynu.

Akcesoria (14)

Kubki wypływowe (11)

Wiskozymetry (5)