Czym są wiskozymetry?

Wiskozymetr to urządzenie służące do pomiaru lepkości płynów. Wartości lepkości różnych cieczy są zależne od temperatury, dlatego pomiary często są wykonywane przy stałej temperaturze. Wybór odpowiedniego wiskozymetru zależy od rodzaju badanej cieczy, zakresu lepkości, dokładności pomiaru oraz preferencji i wymagań laboratoryjnych. Istnieje wiele typów wiskozymetrów, które wykorzystują różne metody pomiaru w zależności od rodzaju płynu i wymagań pomiarowych. Wyróżnia się m.in.:

Wiskozymetry rotacyjne: Są to najczęściej stosowane wiskozymetry, które wykorzystują obracający się wirnik wewnątrz próbki płynu. Pomiar opiera się na siłach oporu generowanych przez płyn podczas obrotu wirnika. Wyniki pomiaru są zależne od prędkości obrotowej i geometrii wirnika.

Reometry: Są to bardziej zaawansowane wiskozymetry, które umożliwiają badanie lepkości i zachowania płynów w zależności od różnych warunków, takich jak prędkość ścinania, temperatura czy czas.

Wiskozymetr stożek/płytka: Służy do precyzyjnych pomiarów lepkości próbek o małej objętości. Stosowany w branżach, gdzie nie ma możliwości pobrania dużej ilości próbek.

Zastosowanie

Wiskozymetr to narzędzie przydatne w badaniach naukowych, kontroli jakości produktów, a także w przemyśle, gdzie lepkość cieczy jest istotnym parametrem. Wiskozymetry są używane w wielu dziedzinach nauki i przemysłu, takich jak chemia, farmacja, żywność, kosmetyki, nafta i gaz, medycyna oraz inżynieria. Pozwala to na kontrolowanie jakości produktów, badanie właściwości materiałów oraz optymalizację procesów technologicznych.