Kontener do obróbki strumieniowo-ściernej (zwany także śrutownią) wyposażony jest w mechaniczny system do zgarniania ścierniwa oraz pneumatyczny układ do recyrkulacji i oczyszczania ścierniwa. Opadające na powierzchnię podłogi ścierniwo jest  zgarniane mechanicznie do brzegu kontenera, a następnie odsysane i wężem transportowane do separatora. W separatorze ścierniwo przydatne do dalszego wykorzystania jest oddzielane od pyłu i grubych zanieczyszczeń. Czyste ścierniwo spada do zbiornika zasobowego znajdującego się pod separatorem. Pod zbiornikiem zasobowym zainstalowany jest zbiornik-dozownik ścierniwa. Zasypywanie dozownika ścierniwem odbywa się automatycznie w czasie przerw w pracy. Rozpoczynanie i kończenie procesu oczyszczania sterowane jest przez operatora poprzez przyciśnięcie lub puszczenie przełącznika ręcznego  montowanego na wężu śrutowniczym za dyszą.

           

System wentylacyjno-odpylający

            Kontener jest wyposażony w innowacyjny system wentylacji składający się z dwukomorowego  modułu filtracyjnego, wentylatora i kanałów wentylacyjnych. Zapylone powietrze jest odciągane i oczyszczane w dwukomorowym module. Najpierw oczyszczane w filtrze komorowym, a potem na wysokowydajnych suchych filtrach poliestrowych. Oczyszczone powietrze zawracane jest w ok. 90 % do śrutowni, co umożliwia zachowanie korzystnych warunków klimatycznych (temperatury i wilgotności) wewnątrz kontenera.

           

Podłoga zgarniająca ścierniwo

            Zgarnianie ścierniwa z podłogi odbywa się za pomocą ułożonych na podłodze modułowych korytarzy. Korytarz jest zbudowany z prowadnic bocznych wykonanych z profili zamkniętych oraz podwieszanej na rolkach ramy z umieszczonymi w regularnych odstępach zgrzebłami z listwą elastyczną. Zgarnianie ścierniwa odbywa się na zasadzie ruchu posuwisto-zwrotnego wytwarzanego przez system motoreduktorów. W ruchu do przodu zgrzebła będą się przesuwały po powierzchni elektrokorundu (bieg jałowy), natomiast w ruchu powrotnym zgrzebła będą opadały przesuwając ścierniwo (bieg pracy). Korytarze wzdłużne przesuwają opadające ścierniwo do miejsca w którym umieszczony jest korytarz poprzeczny umiejscowiony pod korytarzami wzdłużnymi. Korytarz poprzeczny będzie transportował ścierniwo do brzegu kontenera, skąd będzie pobierane przez system podciśnieniowy.

          

Urządzenia do transportu i dozowania ścierniwa

            Pneumatyczny układ do odsysania i separacji ścierniwa składa się z modułu podciśnieniowego z wentylatorem boczno-kanałowym, modułu separatora i zbiornika zasobowego montowanego na dozowniku ciśnieniowym oraz węży połączeniowych i dyszy ssącej. Ścierniwo zgarniane jest mechaniczne z powierzchni podłogi do boku komory gdzie jest odsysane przez dyszę i transportowane pneumatycznie do separatora, w którym będzie oczyszczone z wtrąceń i zanieczyszczeń zgrubnych. Czyste ścierniwo spada do zbiornika zasobowego znajdującego się pod separatorem. Ziarno nominalne ścierniwa spada do zespolonego zbiornika zasobowego zaś pył razem z powietrzem nośnym trafiają do komory filtracyjnej.