Agencja Anticorr jako jedna z niewielu firm na rynku, posiada technologię oraz wiedzę, która pozwala na przystosowanie całych hal jako pomieszczeń technologicznych, przeznaczonych do malowania detali.

Takie zagospodarowanie przestrzeni, zamiast montowania wewnątrz nich kabin malarskich, umożliwia podział hali na pola malarskie, co z kolei pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca i dostosowanie przestrzeni do zindywidualizowanych potrzeb Inwestorów. Pozwala to na zwiększenie przepustowości produkcji, a zastosowanie modułów wentylacyjno-grzewczych najnowszej generacji oraz systemu przepustnic regulujących przepływ powietrza w zakresie 0-90%, umożliwi dostosowanie strumienia powietrza wyrzucanego na zewnątrz do stężenia znajdujących się w nim rozpuszczalników. Dodatkowo pozwoli to na znaczne ograniczenie zużycia energii, a także umożliwi równoczesne odbywanie się procesów malowania i suszenia. Wyeliminuje to problem przestojów produkcji, wynikających z suszących się detali w komorach. Specjalne czujniki detekcji nadzorują stężenie lotnych związków organicznych, co gwarantuje bezpieczeństwo obiektu.

Hale malarskie 1