Kabiny do metalizacji zapewniają bezpieczne przeprowadzenie procesu dzięki przeciwwybuchowym odpylaczom powietrza.

Elementy konstrukcyjne kabiny do metalizacji:

  • Rozdzielnia elektryczna

Skrzynka elektryczna sterująca pracą urządzeń w kabinie z układem kolejności włączania, wyłączania poszczególnych urządzeń, układem blokad i zabezpieczeń oraz sygnalizacją stanów awaryjnych.

  • System wentylacyjny

Wyposażony w odpylacze powietrza, do którego trafia zanieczyszczone powietrze z odciągu bocznego. Wlot świeżego powietrza znajduje się w górnej części komory. Dwuetapowy proces odpylania dzięki połączeniu odpylacza cyklonowego z modułowym odpylaczem powietrza.

  • Zestaw do metalizacji natryskowej

W zależności od wymogow projektu do inwestycji dobiera się zestaw do metalizacji natryskowej o odpowiednich parametrach: 300A, 400A lub 600A. Zestaw składa się z pistoletu antiCOR, mobilnego zasilacza, podajnika drutu, zestawu filtrów oraz przewodów, kabli i instalacji podawania drutu.

  • Zestaw bezpieczeństwa

Bezpieczną pracę kabiny zapewnia przeciwwybuchowy odpylacz powietrza.