Metalizacja to proces złożony, dlatego wymaga szczególnej dbałości o bezpieczeństwo. Do jej zalet należy trwałość i wysoka jakość powłok natryskiwanych cieplnie na stal. Zapewnia skuteczną ochronę przed korozją, a zarazem może spełniać także inne funkcje:

  • podnosić odporność na ścieranie,
  • regenerować zużyte części maszyn,
  • podkreślać walory estetyczne powierzchni.

Prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie procesu metalizacji jest możliwe w komorze do metalizacji natryskowej.

Komora do metalizacji natryskowej zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy!

Podstawowym argumentem przemawiającym za posiadaniem komory do metalizacji jest konieczność ochrony operatora i pozostałych pracowników przed szkodliwym wpływem gazów i pyłów. Konstrukcja komory jest wyposażona w nowoczesny system wentylacji z filtrem zewnętrznym. System odprowadza zanieczyszczone powietrze i zapewnia stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia. Staranne odprowadzanie łatwopalnych pyłów eliminuje zagrożenie wybuchem, do którego może dojść nawet w wyniku samozapłonu. 

Komora do metalizacji natryskowej jest przyjazna środowisku!

Zanieczyszczone powietrze jest odprowadzane przez odciąg boczny. Następnie przepływa przez filtr zewnętrzny i w ten sposób oczyszczone trafia do atmosfery. Prawidłowe funkcjonowanie systemu wentylacyjnego ogranicza emisję szkodliwych substancji i jest zgodne z wymogami ochrony środowiska.