Wiskozymetry

Wizskozymetr

Urządzenie do pomiaru lepkości cieczy i substancji. Jest zróżnicowane pod względem konstrukcyjnym i przeznaczenia. Typowe urządzenie (lepkościomierz) posiada naczynie wirujące z badaną cieczą, w którym zanurzony jest na sprężystej nici próbnik. Lepkość wyznacza pomiar kąta skręconej nici z próbnikiem.

Rodzaje dostępnych na rynku wiskozymetrów

  • wiskozymetr rotacyjny – Brookfielda
  • wiskozymetr kapilarny – Englera i Ostwalda
  • wiskozymetr wypływowy
  • wiskozymetr z opadającą kulką - Hoepplera
  • wiskozymetr wibracyjny

Zalety nowoczesnych wiskozymetrów

Najczęściej stosowane lepkościomierze to wiskozymetry rotacyjne. Cechują się szybkimi i powtarzalnymi pomiarami. Kolejnym atutem tych nowoczesnych urządzeń jest mikroprocesorowe sterowanie oraz możliwość przesyłania i obróbki danych w komputerach osobistych. Wiskozymetr rotacyjny posiada wiele przystawek i specjalistycznych akcesoriów umożliwiających pomiary lepkości w szerokiej gamie próbek.
 


Produkty