Strona główna Warunki klimatyczne

Warunki klimatyczne


Badanie warunków klimatycznych podczas prac antykorozyjnych jest jednym z najważniejszych i decydujących o trwałości nakładanej powłoki. Z tego względu zaleca się przeprowadzanie badania zarówno przed rozpoczęciem prac, w ich trakcie i po zakończeniu. Mierniki warunków klimatycznych są precyzyjnymi urządzeniami kontrolującymi temperaturę powietrza, powierzchni, wilgotność i punkt rosy. Ich lekka konstrukcja pozwala na wyogodne przeprowadzanie badań w terenie i w pomieszczeniach zamkniętych. Oferowane modele mierników warunków klimatycznych znajdują się zakładce "Pomiar punktu rosy".