Strona główna Testy odporności

Testy odporności


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą testerów wytrzymałości i udarności! 

O czym trzeba wiedzieć przy określaniu  wytrzymałości materiałów?

Wytrzymałość materiałów to dziedzina wiedzy inżynierskiej, stanowiąca element inżynierii mechanicznej, a zajmująca się opisem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom.

W ogólnym znaczeniu wytrzymałość określa zachowanie się ciała poddanego siłom zewnętrznym pod kątem odpowiadającym im (wywołanych przez nie) sił wewnętrznych i odpowiadających im naprężeń oraz wywołanych przez nie odkształceń.

Praktycznym zadaniem badania wytrzymałości materiałów jest określenie stanu wytężania materiału na podstawie obliczeń.

Ze względu na trudności w opisie trójwymiarowych zjawisk wytrzymałościowych dla ogólnego przypadku obciążenia rzeczywistego ciała materialnego, w praktyce inżynierskiej dokonuje się wielu uproszczeń.

Zakłada się, że:

 • materiał, z jakiego ciało materialne jest wykonane, jest jednorodny, izotropowy i ciągły;
 • obciążenie można zredukować do kilku typowych przypadków, oraz że w przypadku obciążeń złożonych można dokonywać superpozycji tych prostych przypadków; zalicza się do nich:
  - rozciąganie; 
  - ściskanie;
  - docisk;
  - ścinanie;
  - zginanie;
  - skręcanie;

Dodatkowe zagadnienia, jakimi zajmuje się wytrzymałość materiałów, to:

 • stateczność ściskanych prętów prostych tzw. wyboczenie;
 • wpływ karbu lub spiętrzenie naprężeń;
 • statyka układów prętowych – belek, ram i kratownic;
 • wyznaczanie naprężeń i określenia wytężenia w: płytach cienkich, prętach zakrzywionych, rurach cienkościennych i grubościennych, czaszach kulistych, zbiornikach cienkościennych i in.