Strona główna Szczelność powłok

Szczelność powłok


Zapraszamy do zapozania się z naszą ofertą mierników szczelności!

Jakie są przyczyny nieszczelności powłok?

Celem badania szczelności jest wykrycie ewentualnych nieciągłości powłok w postaci mikroporów, niedomalowań, kraterów tzw. "pinholi". Norma ASTM D5162-00 opracowana w 2000 roku najszerzej opisuje zagadnienie.

Obecność porów w powłokach galwanicznych wpływa ujemnie na własności ochronne tych powłok, co szczególnie zaznacza się w przypadku powłok katodowych w stosunku do metalu podłoża. Nieszczelne powłoki galwaniczne nie zapewniają całkowitej izolacji metalu podłoża od otaczającego środowiska korozyjnego. Prowadzi to do powstawania miejscowej korozji powierzchniowej i niszczenia metalu pod powłoką galwaniczną. Najważniejszymi przyczynami powstawania porów w powłokach galwanicznych są wady powierzchni metalu podłoża, częściowe pokrycie powierzchni cząsteczkami różnego rodzaju zanieczyszczeń (tłuszcz, olej, piasek, kurz, banieczki gazów, sole, środki polerskie, szlam anodowy itp.), własności kąpieli galwanicznych oraz dodatkowe działanie mechaniczne polerowania (zadrapanie powłoki) lub działanie chemiczne po osadzeniu powłoki.

Badania szczelności powłok mają duże znaczenie w bieżącej kontroli produkcji dla oceny jakości powłok. Miarą szczelności powłok jest ilość porów przenikająca przez powłokę do metalu podłoża, przypadająca na jednostkę powierzchni. Według polskich norm należy podawać ilość porów przypadającą na 1 cm2 badanej powierzchni.