Strona główna Stopień roztarcia

Stopień roztarcia

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą grindometrów!

Grindometr to urządzenie stosowane do pomiaru wielkości cząstek zawiesin, zwykle tuszy takich jak te stosowane w druku lub farb. Składa się ze stalowego bloku, w którym wykonany jest kanał o zmiennej, precyzyjnie określonej głębokości. Głebokość ta przekracza maksymalny rozmiar cząstek stałych z jednej strony urządzenia, spłycając się aż do momentu zrównania z powierzchnią bloku. Głębokość rowka w danej pozycji jest zaznaczona obok na stopniowanej skali.

Badaną zawiesinę wlewa się w głęboki koniec rowka i zeskrobuje w kierunku płytkiego końca za pomocą płaskiego, metalowego skrobaka. W miejscu, w którym głębokość rowka jest równa największym cząsteczkom w zawiesinie, widoczne będą nieregularności.

Zaletą tej metody jest to, że wykorzystuje małą próbkę i daje bardzo szybkie wskazanie górnej granicy rozkładu wielkości cząstek, umożliwiając śledzenie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Jakie znaczenie ma prawidłowe rozdrobnienie pigmentów?

Metoda oznaczenia stopnia roztarcia jest metodą normatywną, opisywaną m.in. przez normy ASTM D1084, DIN 53203, czy ISO 1524. Aby powłoka lakiernicza wykazywała dobre właściwości ochronne musi być jednorodna, bez skupisk pigmentów zwiększających jej porowatość.


Produkty