Reklamacje i gwarancja

(fragm. Regulaminu – pełna treść dostępna tutaj)

Wszystkie produkty sprzedawane przez Agencję Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. są produktami fabrycznie nowymi i sprawnymi.
W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad lub nieodpłatną naprawę lub obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy (o ile wada jest istotna) – w zależności od decyzji Klienta. Wymienione działania zostaną zrealizowane od warunkiem zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie na adres: Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. ul. Hallera 140, 80-416 Gdańsk formularza reklamacji. 

W przypadku wyboru przez Klienta odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy za wadliwy towar Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta: byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

Klient jest zobowiązany do odesłania towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył reklamację. Koszty dostarczenia towaru ponosi Klient jednak wraz ze zwrotem pieniędzy za zakupiony towar Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. jest zobowiązana zwrócić koszty doręczenia towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie.

Towar w ramach odstąpienia od umowy należy odesłać wraz z fakturą zakupu oraz kartą gwarancyjną na adres: Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o. ul. Hallera 140, 80-416 Gdańsk.

Gwarancja produktów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu. Prosimy uprzejmie o sprawdzenie paczki w obecności kuriera.  W przypadku uszkodzenia urządzenia w trakcie eksploatacji w okresie gwarancyjnym prosimy o kontakt telefoniczny z serwisem, przed wysyłką towaru w ramach naprawy gwarancyjnej.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.