Porównanie różnicy barw metodą kolorymetryczną

Metoda obliczania różnic barwy zgodnie z przyjętym i zalecanym przez CIE (Międzynarodowa komisja Oświetleniowa), polega na przedstawianiu barwy w tzw. Systemie barw CIELab. System ten składa się z dwóch osi a* i b*, które usytuowane są względem siebie pod kątem prostym i definiują tzw. tonację barwy. Trzecia oś oznacza jasność i oznaczana jest jako L*- jest ona usytuowana prostopadle do płaszczyzny a*b*. W systemie tym można każdą barwę określić poprzez współrzędne L*, a*, b*.


CIE zaleca stosowanie w pomiarach barwy w następujących dostępnych geometriach pomiarowych:

  • Geometria 45⁰/0⁰
  • Geometria 0⁰/45⁰
  • Geometria d/0⁰
  • Geometria 0⁰/4
  • Geometria 8⁰/d i d/8⁰ , które są odmianą wariantu 0⁰/d oraz d/0⁰.

Dodatkowo w zależności od użytego źródła światła, można symulować różne warunki pomiarowe, które mają znaczący wpływ na wizualny odbiór barwy analizowanego obiektu.  Przykładowo: Iluminant D65 jest wg sugestii CIE jest podstawowym iluminantem, wykazuje większy udział mocy promieniowania w bliskim nadfiolecie UV reprezentującym fazę światła dziennego.

Dobór odpowiedniej geometrii pomiarowej, odpowiedniego źródła światła to podstawowe parametry, które należy określić celem wykonania miarodajnych pomiarów różnicy barwy.