Pomiar punktu rosy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą urządzeń do pomiaru punktu rosy! 

Jak dokonać pomiaru warunków klimatycznych?

Podczas nakładania powłoki ochronnej, obecność wilgotności na zabezpieczanej powierzchni lub w najbliższym otoczeniu bywa zwykle przyczyną złych wyników prowadzonych prac. Mogą pojawić się problemy ze złą przyczepnością powłoki lub przedwczesną korozją. Szczegółowe warunki prowadzenia prac malarskich są określone przez producentów dla poszczególnych materiałów malarskich i podane w kartach katalogowych. Ogólne zasady zostały określone w normach: PN-71/H-97053, PN-79/H-97070.

Do określenia rzeczywistego stanu wilgotności, wartości temperatury i punktu rosy otoczenia lub określonej powierzchni służy szeroka gama przyrządów pomiarowych. Nowoczesne elektroniczne mierniki umożliwiają w sposób bardzo szybki i dokładny wyznaczenie interesujących nas wielkości za pomocą jednego przycisku. Mierniki starszego typu, nieelektroniczne, wymagają znajomości bardziej skomplikowanych zasad obsługi oraz dłuższego czasu na dokonanie pomiaru.


Produkty