Strona główna Pomiar lepkości

Pomiar lepkości


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą urządzeń do pomiaru lepkości! 

Jak określić lepkość płynu?

Zjawisko płynięcia farb i lakierów odgrywa zasadniczą rolę podczas procesu produkcji. Lepkość, w przypadku farb, jest najważniejszym parametrem określającym jej właściwości. Lepkość można interpretować jako miarę tarcia wewnętrznego płynu, spowodowanego przez oddziaływania cząsteczkowe. Naprężenia ścinające w płynie zależą w dużej mierze od szybkości jego deformacji.

W przemyśle farbiarskim istnieje wiele metod pozwalających określić lepkość płynu: od prostych kubków przepływowych do skomplikowanych, sterowanych komputerowo wiskozymetrów obrotowych.

Kubki wypływowe: ASTM D1200 FORD DIN53211 ISO2431

Podczas produkcji farb często nie jest potrzebna znajomość wartości liczbowej lepkości. W niektórych przypadkach wystarczy szacunkowa wartość lepkości w odniesieniu do innego płynu. Czas wypływu mierzony w sekundach okazał się bardzo praktyczną wielkością. Określa się go używając kubków wypływowych skonstruowanych według międzynarodowych/krajowych norm. Kubki mieszczą określoną objętość płynu, który wypływa przez kryzę. Powtarzalność takiego pomiaru zależy od:

  • dokładnej znajomości wielkości kubka;
  • stałej temperatury podczas pomiaru;
  • właściwości płynu;

Kubki zanurzeniowe:

Zanurzeniowe kubki czerpalne służą do szybkiego i dokładnego pomiaru czasu wypływu materiałów malarskich i podobnych im cieczy, zarówno podczas produkcji, jak i w laboratorium.

 więcej...