Strona główna Pomiar gęstości

Pomiar gęstości

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą urządzeń do pomiaru gęstości cieczy!

Jak skutecznie określić gęstość cieczy?

Gęstość można oznaczyć jedną z metod podanych w PN-ISO 2811. Najczęściej stosuje się metodę piknometryczną.

Gęstość materiału definiowana jest jako wartość ciężaru (masy) przypadająca na jednostkę objętości w pewnej określonej temperaturze. W kontroli jakości używa się piknometrów, by stwierdzić błędy w składzie materiału lakierowego. Pomiar gęstości daje wskazówkę odnośnie czystości i jakości surowców, półproduktów i wyrobu końcowego.


Produkty