Strona główna Połysk, skórka pomarańczy

Połysk, skórka pomarańczy


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą połyskomierzy!

Czym jest połysk i jak go zmierzyć?

Połysk to wrażenie optyczne, które powstaje dzięki odbiciu i rozproszeniu światła na powierzchni ciał stałych i cieczy lub bezpośrednio nad ich powierzchnią. Zależy on od współczynnika załamania światła, absorpcji, przezroczystości i charakteru powierzchni. Również barwa i kształt powierzchni mają pewien wpływ na wizualne wrażenie połysku oraz to, czy powierzchnia oświetlana jest silnym światłem ukierunkowanym czy też rozproszonym. O intensywności połysku decyduje w pierwszym rzędzie współczynnik odbicia światła, wyrażany stosunkiem ilości światła odbitego do padającego. Rodzaj połysku określa się na ścianach kryształu, które nie uległy wtórnym przeobrażeniom – najlepiej na świeżych powierzchniach przełamu.

Połyskomierz to urządzenie pomiarowe do mierzenia połysku, mające zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki. Zasada działania połyskomierza polega na tym, że urządzenie emituje strumień białego, niespolaryzowanego światła pod określonym kątem mierzonym pomiędzy prostą równoległą do strumienia światła a prostą prostopadłą do badanej powierzchni. Geometria w tym przypadku oznacza kąt emisji światła w stosunku do badanej powierzchni. Strumień światła odbija się od mierzonej powierzchni i powraca do urządzenia pomiarowego, które mierzy jego natężenie; im mniejsza jest różnica między natężeniem światła emitowanego, a odbitego (przy tej samej geometrii) tym większy jest połysk. Dla otrzymania poprawnych rezultatów pomiarowych stosuje się zasadę: dla wysokiego połysku stosuje się niską geometrię pomiarów - kąt 20°, a dla powierzchni o słabym połysku (matowych), wysoką geometrię - kąt 85°. Podstawowe standardy mierzenia połysku określone są w normach: ASTM D 2457/ DIN EN ISO 2813 / DIN 67530.