Strona główna Ocena powierzchni

Ocena powierzchni


Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą sprzętu do oceny jakości powierzchni!

Jak prawidłowo ocenić jakość powierzchni?

Prawidłowa ocena jakości przygotowania powierzchni jest bardzo istotną czynnością w procesie powłokowego zabezpieczenia przed korozją. Przy ocenie przygotowania powierzchni należy opierać się na normach PN-EN ISO lub PN-ISO.

Grupa norm dotycząca badań służących do oceny czystości powierzchni:

  • PN-EN ISO 8502-2 - laboratoryjne oznaczenie chlorków na oczyszczonych powierzchniach;
  • PN-EN ISO 8502-3 - ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (met. z taśmą przylepną);
  • PN-EN ISO 8502-4 - wytyczne dotyczące oceny prawdopodonieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby;
  • PN-EN ISO 8502-5 - pomiar chlorków na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania - metoda rurek wskaźnikowych;
  • PN-EN ISO 8502-6 - ekstracja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy - metoda Bresle'a;
  • PN-EN ISO 8502-9 - terenowa metoda konduktometryczna oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie;

Grupa norm dotycząca chropowatości podłoża stalowego:

  • PN-EN ISO 8503-1 (Część 1) - wyszczególnienie i wzorce ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej;
  • PN-EN ISO 8503-5 (Część 5) - metoda oznaczania profilu powierzchni taśmą replikacyjną;