Strona główna Ocena koloru

Ocena koloru


Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą urządzęń do oceny i porównywania barw!

Czym jest CIELab?

Do wyznaczania różnicy barw najczęściej stosuje się równomierną przestrzeń barw CIELab [CIE (L* a* b*)]. W tej przestrzeni zmieniają się, odpowiednio do różnicy barw, wartości liczbowe [delta E (DE)], a ich wielkości ujęte w zakresach mogą wyrażać:

    * (DE = 0-1) ­ różnicę barw mieszczącą się w tolerancji pomiaru, odchylenie niewidoczne;
    * (DE = 1-2) ­ niewielkie odchylenie, rozpoznawalne przez osobę doświadczoną w odróżnianiu niuansów barw;
    * (DE = 2-3,5) ­ średnie odchylenie, rozpoznawalne nawet przez osobę postronną;
    * (DE = 3,5-5) ­ wyraźne odchylenie;
    * (DE powyżej 5) ­ duże odchylenie.

Ponieważ wszystkie przestrzenie barw CIE powstały w wyniku liniowej lub nieliniowej transformacji przestrzeni barw CIE 1931 (x, y, Y), to podstawowymi parametrami do obliczania współrzędnych, np. CIELab, są składowe trójchromatyczne X, Y, Z lub X10, Y10, Z10.