Niszczące powłokę

Urządzenia wykorzystywane do pomiarów grubości powłok, których nie można pomierzyć metodą elektromagnetyczną, prądów wirowych lub ultradźwiękową. Słuzą do pomiaru systemów wielopowłokowych i o minimalnych grubościach. Metoda ultradźwiękowa pozwala między innymi na pomiar od grubości 10 mikrometrów przy powłoce o jednakowej gęstości.


Produkty