Metoda wizualna

Norma PN-ISO 8501-1 dotyczy przygotowania powierzchni niemalowanych (lub takich, z których w wyniku oczyszczenia usunięto całkowicie starą powłokę) dla czterech stanów wyjściowych blach (A, B, C, D),  w róźnym stopniu pokrytych zgorzeliną i rdzą.

Norma przedstawia w postaci barwnych fotografii wygląd powierzchni dla:

  • 4 różnych stopni czystości (Sa 3, Sa 2 1/2, Sa 2, Sa 1), osiągniętych metodami strumieniowo ściernymi;
  • 2 stopni czystości (St 3, St 2), osiągniętych metodami ręcznymi i z użyciem narzędzi z napedem mechanicznym;
  • 1 stopnia czystości (F1), osiągniętego metodą oczyszczania płomieniowego.

Produkty