Magnetyczne

Mierniki, które zapoczątkowały historię urządzeń do pomiaru powłok. Wykorzystano zjawisko przyciągania magnetycznego. Ograniczeniem jest pomiar jedynie na podłożach magnetycznych (stale ferromagnetyczne). W chwili obecnej wypierane są przez mierniki elektroniczne. Znajdują jednak dalej zastosowanie przy pomiarach w strefach zagrożonych wybuchem. Nie wymagają użycia baterii i są relatywnie tanie.


Produkty