Strona główna Laboratorium / Serwis

Laboratorium / Serwis


Laboratorium Agencji Anticorr Gdańsk przeprowadza badania właściwości materiałów i powłok w oparciu o wymagania norm międzynarodowych. Szczegółowy opis oferowanych badań znajduje się w zakładce "Badania".

Ponadto w Laboratorium wykonuje się kalibrację urządzeń kontrolno-pomiarowych na odpowiednich standardach. Do każdego urządzenia, które przeszło wzorcowanie zostaje wystawiony Certyfikat kalibracji zawierający informację o konkretnym modelu miernika i uzyskanych wynikach. Zaleca się przeprowadzanie kalibracji raz w roku. Jeśli jednak urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo (uzyskiwane dane odbiegają od przewidywanych wartości lub od wartości wskazywanych na foliach lub płytkach kalibracyjnych), należy wykonać kalibrację wcześniej. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Wzorcowanie".

Prowadzimy również serwis urządzeń kontrolno-pomiarowych, które znajdują się w naszej ofercie. Zasady dotyczące przekazywania do nas uszkodzonych mierników znajdą Państwo w zakładce "Serwis".

W zakładce "Normy międzynarowe" zostały opisane wszystkie najważniejsze normy z podziałem na poszczególne etapy prac antykorozyjnych: przygotowanie powierzchni, aplikacja powłok, kontrola jakości powłok.

 

Poniższy link przedstawia ogólne warunki zamówienia w laboratorium.


OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA W LABORATORIUM