Aktualności

Konferencja PSK w Jachrance

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Konferencji PSK „Nowoczesne technologie przeciwkorozyjne”, która odbędzie się w dniach 21 - 23 października 2019 r. w Hotelu WINDSOR w Jachrance.

Co roku w konferencji bierze udział ok. 200 znakomitych specjalistów w dziedzinie antykorozji, którzy z racji swej pozycji zawodowej podejmują decyzje w tym zakresie.

Konferencja daje więc możliwość zdobycia wiedzy technicznej z zakresu praktycznych zastosowań technologii przeciwkorozyjnych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy inwestorami, projektantami, kadrą naukową, wykonawcami i producentami materiałów.
Potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji będzie wydane na zakończenie ZAŚWIADCZENIE.
Konferencja może być traktowana również jako szkolenie zwiększające i aktualizujące wiedzę personelu akredytowanych laboratoriów badawczych.

<< Powrót