Strona główna Komory laboratoryjne

Komory laboratoryjne


Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą komór korozyjnych starzeniowych i klimatycznych!

Jakie badania można przeprowadzać w naszych komorach?

Spośród badań w komorach korozyjnych najstarszą i nadal powszechnie stosowaną jest metoda natrysku solanki 5% NaCl w temperaturze 35 stopni C. Powłoki można badać z nacięciem lub bez.

Metody:

  • Badanie w komorze metodą ciągłego natrysku solanki wg. normy PN-ISO 7253;
  • Badanie w komorze metodą cyklicznego natrysku solanki wg. normy PN-C 81523:1988;
  • Badanie w komorze w roztworach solanki modyfikowanej innymi substancjami chemicznymi.

Badania wilgotnościowe:

  • Badanie w komorze odporności powłok na działanie atmosfery nasyconej parą wodną wg. normy PN-C-81525;
  • Badanie w komorze odporności powłok na wilgoć wg. normy PN-EN ISO 6270;
  • Badanie w komorze odporności powłok na wilgoć wg. normy PN- ISO 11503;
  • Badanie w komorze wilgotnościowej zawierającej dwutlenek siarki.