Strona główna Grubość powłok suchych

Grubość powłok suchych


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą mierników grubości powłok suchych! 

Który rodzaj miernika wybrać?

Mierniki mechaniczne
Zasada odrywania magnesu

Ta zasada jest stosowana do pomiarów grubości powłok na podłożach stalowych. Grubość badanej powłoki wywiera wpływ na zmianę siły przyciągania magnetycznego stałego magnesu, która działa przez powłokę na stalowe podłoże. Wartość grubości badanej powłoki jest odczytywana na skali, w miejscu zatrzymania się wskazówki, po oderwaniu stałego magnesu od badanej powłoki. Zakresy pomiarowe, w zależności od wersji wykonania, wynoszą od 20 mm do 20 mm. Poważną wadą jest znaczący błąd pomiaru +/- (5-15%) mierzonej wartości oraz brak możliwości kalibracji.

więcej...

 Mierniki elektroniczne
Zasada indukcji magnetycznej

Mierniki elektroniczne, pracujące w oparciu o zasadę indukcji magnetycznej, wykorzystywane są do pomiarów grubości wszelkich nieferromagnetycznych powłok np.: lakierów, farb, tworzyw sztucznych, emalii, powłok z gumy, ceramicznych i galwanicznych (z wyjątkiem niklu) na żelazie i stali. Kształty badanych próbek mogą być dowolne. Stosownie do potrzeb dobierane są sondy pomiarowe umożliwiające badanie grubości powłok na obiektach o małych i dużych rozmiarach, rurach, szczelinach czy prętach. Również zakresy pomiarowe sond są  obierane w zależności od potrzeb użytkownika.

 więcej...

Zasada prądów wirowych

Metoda ta stosowana jest przy pomiarach grubości powłok izolacyjnych na nieferromagnetycznych podłożach metalowych. Mierzone powłoki mogą być wykonane z farby, plastiku, emalii lub mogą być anodyzowane.

Mierniki elektroniczne, w przeciwieństwie do mechanicznych, posiadają dodatkowe funkcjonalności. Poza dokonywaniem pomiaru grubości powłoki, umożliwiają przechowywanie odczytanych danych, ich obróbkę statystyczną oraz prowadzenie dokumentacji pomiarowej w postaci wydruków wyników lub graficznych historiogramów. Dane mogą być drukowane na podręcznej drukarce lub w postaci bardziej wyczerpującej przenoszone do komputera.


Mierniki ultradźwiękowe

Mierniki te umożliwią nieinwazyjny pomiar grubości powłok z farb, lakierów, plastików i innych pokryć izolacyjnych na podłożach drewnianych, plastikowych, szklanych, ceramicznych i innych, jak również powłok polimerowych na metalach.

Cechą wyróżniającą tych mierników jest możliwość pomiaru zarówno grubości całkowitej powłoki wielowarstwowej, jak i grubości poszczególnych warstw. Mierniki ultradźwiękowe mogą również współpracować z drukarkami i komputerami.

 więcej...

Mierniki ingerencyjne (niszczące powłokę)
Zasada nacięć klinowych

Ta metoda pomiarowa jest wykorzystywana do mierzenia grubości powłoki farby na podłożach metalowych, drewnianych, plastikowych, etc. Może być także stosowana do odczytywania grubości poszczególnych powłok w pokryciach wielowarstwowych. Nacięcie jwykonuje się poprzez powłokę do podłoża przy użyciu metalowego ostrza o określonym kącie pochylenia. Wbudowany w miernik mikroskop służy  do odczytu wielkości grubości powłoki.

 więcej...