Strona główna Grubość powłok mokrych

Grubość powłok mokrych


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą mierników grubości powłok mokrych!

Jak oznaczyć grubość powłoki mokrej?

Norma PN-EN ISO 2808:2008 opisuje wiele metod pomiaru grubości powłok mokrych, suchych i nieusieciowanych. Dla oznaczenia grubości mokrej powłoki podaje się następujące metody:

  • mechaniczną (przyrządy: grzebieniowy, krążkowy, tarczowy);
  • grawimetryczną (wyliczaną z różnicy mas);
  • fototermiczną (wyliczaną z różnicy czasu, w którym fala termiczna promieniuje w kierunku powłoki a wypromieniowuje z niej).