Strona główna Grubość materiału

Grubość materiału


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą mierników grubości materiału!

Na czym polega mierzenie grubości materiału za pomocą ultradźwięków?
Grubościomierz ultradźwiękowy (ang. ultrasonic thickness gauge) to zegarowy lub elektroniczny przyrząd pomiarowy służący do nieniszczącego badania grubości materiałów za pomocą fal ultradźwiękowych.
 
Grubościomierz ultradźwiękowy dokonuje pomiaru prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w danym materiale, a następnie przelicza tę wartość na grubość materiału w milimetrach według określonego wzoru matematycznego. Aby pomiar był rzetelny i dokładny w badanym materiale nie mogą występować niejednorodności, w rodzaju pęcherzyków powietrza, oczek węgla itp. Obecnie w grubościomierzach ultradźwiękowych (produkowanych wyłącznie w wersji elektronicznej) wykorzystywane są (w zależności od modelu) trzy tryby pomiarowe:
 
   1. tryb Puls-Echo lub Interface-Echo (tryb echa pojedynczego) – tryb standardowy; przy jego zastosowaniu można mierzyć grubość wszystkich jednorodnych materiałów, które nie są pokryte powłoką ochronną lub warstwą korozyjną,
  
   2. tryb Echo-Echo (tryb echa wielokrotnego) – tryb umożliwiający pomiar grubości materiału pokrytego powłoką ochronną lub warstwą korozyjną z pominięciem grubości pokrycia; wykorzystywane jest wielokrotne echo fali ultradźwiękowej (fala odbita zarówno od dolnej granicy pokrycia, jak i od dolnej granicy materiału podkładowego),
 
    3. tryb Trough-Paint (tryb "przez farbę") – tryb umożliwiający pomiar grubości materiału pokrytego powłoka ochronną lub warstwą korozyjną z pominięciem grubości pokrycia; wykorzystywane jest matematyczne odliczenie grubości pokrycia.
 
Pierwszy na świecie grubościomierz ultradźwiękowy (pierwotnie ze wskaźnikiem zegarowym) został opracowany, skonstruowany i wyprodukowany w Polsce 1967 roku przez zespół technologów z Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach, pod kierownictwem mgr inż. Wernera Sobka. Niedługo potem – na podstawie informacji technicznych uzyskanych z Polski – grubościomierz ultradźwiękowy został wyprodukowany przez niemiecką firmę Krautkramer, która upowszechniła ten polski wynalazek na światowych rynkach.