Badanie twardości powłok i materiałów

W praktyce inżynierskiej twardość definiuje się jako odporność materiału na odkształcenia plastyczne przy oddziaływaniu skupionego nacisku w postaci ściśle określonego wgłębnika.

Metody pomiaru twardości ze względu na charakter oporu stawianego przez materiał podczas pomiaru można podzielić na:

  • Statyczne - oparte na statycznym wciskaniu wgłębnika (metody Rockwella, Vickersa, Brinella, Knoopa)
  • Dynamiczne -  oparte na udarowym działaniu wgłębnika (metoda Shore’a, metoda Poldi)
  • „Ryskowe” - twardość materiału lub powłoki oznaczana jest w oparciu o wymiary rysy otrzymanej w wyniku przesuwania się po badanej powierzchni ostrego i twardego wgłębnika z określonym dociskiem.