Badania w komorze starzeniowej

Oferujemy wykonanie badań w komorze strzeniowej. Testy przeprowadzane w warunkach odzwierciedlających warunki panujące w ciągu cyklu życia określonego produktu - w zależności od środowiska użytkowania lub przechowywania. Stopień nasłonecznienia, warunki nadeszczania, zmiany  temperatury to tylko niektóre parametry, które mogą być zmieniane w trakcie realizacji badań starzeniowych. Indywidualny dobór parametrów oraz czas ekspozycji na określone warunki atmosferyczne są kluczowym parametrem w symulacji procesu starzenia wyrobów w zależności od ich przeznaczenia.
Przyspieszone badania starzeniowe  realizowane są w oparciu o normy PN-EN ISO 4892-2,  PN-EN ISO 4892-3, PN-EN ISO 16474-2.