Oprogramowanie

PosiTector Desktop Manager (PDM)

Aplikacja systemu Windows która umożliwia komunikację (synchronizację) miernika Positector z stroną
PosiTector.net (wymaga połączenia internetowego). Dodatkowo aplikacja sprawdza dostępność nowszej wersji oprogramowania do miernika.

Jak zainstalować?

Po pobraniu ze strony do dowolnie wybranej lokalizacji należy kliknąć w ikonę PosiTector_setup.msi. W nowootwartym oknie należy wybrać opcję "uruchom" i zgodnie z pojawiającymi się poleceniami przejść proces instalacji. Po pomyślnym zakończeniu instalacji aplikacja działa w obszarze powiadomień.

Pobierz PosiTector

 

 

ElektroPhysik:


Oprogramowanie MSoft7 upraszcza skonfigurowanie danych:

Pobierz MSoft7


Oprogramowanie MSoft7000 umożliwia transfer i zarządzanie danymi:

Pobierz MSoft7000