image


Adapter do ruchu spiralnego

Proszę o wycenę

Adapter do ruchu spiralnego wrzeciona pomiarowego jest opcjonalnym akcesorium, współpracującym z wiskozymetrami rotacyjnymi V1/V2, umożliwiającym wykonywanie pomiarów lepkości substancji o charakterze kremów, żeli czy past, które niechętnie podlegają płynięciu. Pozwala również na poszerzenie możliwości pomiarowych wiskozymetrów w kierunku wysokich lepkości: 

  • model V2-R: 1 660* – 100 000 000 mPa·s (cP);
  • model V2-L: 156* – 9 400 000 mPa·s (cP);
  • model V1-R: 1 660* – 33 300 000 mPa·s (cP);
  • model V1-L: 156* – 3 120 000 mPa·s (cP);

* Wysokie prędkości obrotowe wymagane do pomiaru bardzo niskich wartości lepkości mogą mieć negatywny wpływ na odczyt lepkości.
* Pomiary lepkości powinny być wykonane w warunkach przepływu laminarnego, a nie turbulentnego. Turbulencje powodują zawyżanie odczytu lepkości.

ZASADA DZIAŁANIA

Przystawka składa się z mechanicznego układu napędzanego precyzyjnym silnikiem, który umożliwia ruch głowicy pomiarowej góra – dół oraz sześciu specjalnych T–kształtnych wrzecion pomiarowych. Możliwości pomiarowe wrzeciona zależą od zastosowanej w pomiarze prędkości obrotowej. W specyfikacjach technicznych zestawione zostały górne granice pomiarowe wrzecion pomiarowych dedykowanych do adaptera. 

Podobne towary:
Wiskozymetr V1, V2

Jesteś w podstronie: Adapter do ruchu spiralnego